Den högeffektiva maken slängde ihop en bro på en kafferast… typ. Det saknas två bräder längst in, men i övrigt får den duga bra så här.