Ett vedlass fraktades från Gafsele till Borga och kära maken byggde ett vedförråd utanför dörren. Det blir finemang det till vintern.