I takt med att snön tinar, så ökar behovet av att göra entrén mer välkomnande. Det är inte så där väldigt snyggt på baksidan… I sommar ska det bli bättring. Kanske ett gruslass och definitivt en bro. Lastpallar adjöss!

Här ser vi de nyuppsatta fönsterblecken. Grå (kanske något ljusare än väntat) på ovansidan och röda på undersidan.